Medan Sverige tappar i förväntad livslängd kan befolkningen i Spanien förvänta sig ett långt liv, ja faktiskt det längsta livet efter befolkningen i Japan när det gäller OECD-länder. Den förväntade medellivslängden har ökat med tio år mellan 1970 och 2013, visar en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen.
Japan toppar listan. Där antas befolkningen i snitt bli 83,4 år. Men även i Spanien (83,2), Schweiz, Italien, Frankrike, Australien, Island samt Israel kommer befolkningen leva längre än i Sverige.

Den förväntade livslängden i Spanien har ökat snabbare än i många andra OECD-länder och är nu den näst högsta på nästan samma nivå som Japans  meddelar OECD som också tillägger att rökning ännu är ett stort problem i Spanien där fyra av tio vuxna röker varje dag. Även fetma och övervikt pekas ut som problem.

Nyligen visade en annan undersökning att Spanien är ett av världens mest hälsosamma länder, enligt The Independent. Här placerade sig Spanien klart före Sverige.

05.11.2015  www.svenskamagasinet.nu