Kostnader vid försäljning

Vid försäljning skall reavinstskatt betalas. Skatten för ej resident uppgår till 19 % av vinsten. Detta oberoende av vinstens storlek. Residenta personer får betala 19 % reavinstskatt på vinsten upp till 6.000 Euro. För större vinster blir skatten 21 %. Det är viktigt att spara kvitton från inköp, ombyggnationer etc. Enligt spansk lag skall köparen betala 3% av köpeskillingen direkt till skatteverket som säkerhet för att säljaren deklarerar sin försäljning. Säljaren får vid försäljningen alltså utbetalt 97 % av köpeskillingen. De 3 % som inbetalas av köparen till skatteverket är en delbetalning eller ett tillgodohavande som säljaren har hos skatteverket.

Görs inte detta är det köparen som är ansvarig för säljarens reavinstskatt gentemot spanska skattemyndigheten. Detta gäller inte om säljaren är spansk medborgare eller person som har skattemässig hemvist i  Spanien.

Den som säljer sin fastighet skall till kommunen där fastigheten är belägen betala en avgift som kallas för Plus valia. Det är en avgift som inte har något med reavinst att göra. Den beräknas på innehavstid och indexreglerat taxeringsvärde. Skatten är i grunden en skatt på det ökade värdet på marken och kan variera från några Euro, upp till så mycket som 15 000 Euro på större fastigheter med mycket mark. Enligt lag är säljaren skyldig att betala denna skatt.

Länk till möjlighet att återkräva betald plusvalia.

Det är ett stort beslut att lämna sitt hem i Spanien för försäljning och det är därför viktigt att tänka igenom hur man vill ha det.

Spanien har ett system där man kan använda många bostadsförmedlare. Flera mäklare kan alltså samtidigt ha samma bostad till salu.
Man kan också välja att skriva ett exklusivt försäljningsavtal med en mäklare.

När vi ska börja marknadsföra din fastighet behöver vi några dokument för fastigheten. Ju mer information vi har om fastigheten, desto bättre kan vi marknadsföra den. Innan vi ses är det viktigt att du är förberedd och har dina papper i ordning. Dokument vi behöver är kopia av lagfarten (Escritura), och en Nota Simple (förenklad lagfart) ej äldre än 3 månader.

Kopia av den senast betalda Comunidad-avgiften, det vill säga avgiften till gemenskapsföreningen.

Du behöver också senaste räkningen som visar att I.B.I, den kommunala fastighetsskatten, el och vattenräkning är betalda.

Det ska också finnas giltigt bebolighetsintyg (licencia de segunda ocupaión) samt energicertificat.

Vi följer de direktiv som är inskrivna i den spanska lagstiftningen Decreto 218.

Tänk på att göra din bostad klar för fotografering
Fotograferingen är det bästa tillfället att visa upp bostadens fördelar. Tänk på att städa ordentligt och gärna ta bort saker som i onödan ligger framme. Ju tydligare bostaden syns desto bättre möjlighet har köparen att se dess möjligheter.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom alla frågor.