Kostnader vid försäljning

Vid försäljning skall reavinstskatt beräknas och betalas. Skatten för ej resident uppgår till 19 % av vinsten. Detta oberoende av vinstens storlek. Den residente får betala 19 % reavinstskatt på en vinst uppgående till 6.000 €. För större vinster blir skatten 21 %.  Det är viktigt att spara kvitton från inköp, ombyggnationer etc.  Enligt spansk lag skall  köparen betala 3% av köpeskillingen direkt till skatteverket som säkerhet att säljaren deklarerar sin försäljning. Säljaren får vid försäljningsögonblicket bara ut 97 % av köpeskillingen. De 3 % som inbetalas av köparen till skatteverket är en delbetalning eller ett tillgodohavande som säljaren har hos skatteverket.

Ett vanligt missförstånd är att säljaren har fullgjort sina skyldigheter när 3 % av köpeskillingen inbetalts till skatteverket. Så är inte fallet. De 3 % som köparen inbetalt till skatteverket är bara ett aconto eller ett förskott. Reavinstdeklaration måste upprättas och säljaren har de 3% på köpeskillingen som ett förskott som skall avräknas 19% på vinsten.

Görs inte detta är det köparen som är ansvarig för säljarens reavinstskatt gentemot spanska skattemyndigheten. Detta gäller inte om säljaren är spansk medborgare eller person som har intyg på skattemässig hemvist i  Spanien.

Den som säljer sin fastighet skall till kommunen där fastigheten är belägen betala en avgift som kallas för Plus valia. Det är en avgift som inte har något med reavinst att göra. Den beräknas på innehavstid och taxeringsvärde plus indexvärde. Skatten är i grunden en skatt på det ökade värdet på marken och kan variera från några få Euro, ca 15 Euro, upp till så mycket som 15 000 Euro, på större fastigheter med mycket mark. Enligt lag är säljaren skyldig att betala denna skatt.

Länk till möjlighet att återkräva betald plusvalia.

Det är ett stort beslut att lämna sitt hem i Spanien för försäljning och det är därför viktigt att tänka igenom hur man vill ha det.

Spanien har ett system där man kan använda många bostadsförmedlare. Flera mäklare kan alltså samtidigt ha samma bostad till salu.
Man kan också välja att skriva ett exklusivt försäljningsavtal med en mäklare.

Viktigast är istället marknadsföringen på Internet. Cirka 80 % av alla fastighetsförsäljningar börjar där. Men även andra marknadsföringskanaler är viktiga. Därför är det viktigt att du tänker igenom vilken hjälp du behöver.

Ska jag använda advokat?

När vi ska börja marknadsföra din fastighet behöver vi några dokument för fastigheten. Ju mer information vi har om fastigheten, desto bättre kan vi marknadsföra den. Innan vi ses är det viktigt att du är förberedd och har dina papper hemma och i ordning. Dokument vi behöver är kopia av lagfarten (Escritura), och en Nota Simple (förenklad lagfart) ej äldre än 3 månader.

Kopia av den senast betalda Comunidad-avgiften, det vill säga avgiften till Husägarföreningen.

Du behöver också senaste räkningen som visar att I.B.I, den kommunala fastighetsskatten, el och vattenräkning är betald.

Det ska också finnas giltigt bebolighetsintyg (licencia de segunda ocupaión) samt energicertificat.

Vi följer de direktiv som är inskrivna i den spanska lagstiftningen Decreto 218.

Tänk på att göra din bostad klar för fotografering
Fotograferingen är det bästa tillfället att visa upp bostadens förträffligheter. Tänk på att städa ordentligt och gärna ta bort saker som i onödan ligger framme. Ju tydligare bostaden syns desto bättre möjlighet har köparen att se dess möjligheter.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom alla frågor när vi träffas.