Vid köp av bostad i Spanien tillkommer en del kostnader utöver själva köpeskillingen.

Räkna generellt med ett tillägg till köpeskillingen som är 11,5 – 12.5 % vid köp av andrahandsbostäder.
Vid köp av ny bostad är det mellan 13 och 14 % tillägg beroende på bostadens pris.

Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en mervärdesskatt, IVA Impuesto de Valor Añadido, som är 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en lokal skatt, AJD, som fr.o.m. 2013 08 01 är 1,5 %.

När det gäller begagnade bostäder tillkommer en överföringsskatt, Transmisiones Patrimoniales Onerosas, som i Valenciaregionen fr.o.m. 2013 08 01, är 10 %.

Köparen står också för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då lokala faktorer spelar in, men som är ca 0,5 – 1 % av köpeskillingen. Registreringen i fastighetsregistret under den nya ägaren medför ytterligare kostnader, ca 0,5 – 1 % av köpeskillingen.

Viktigt är att om säljaren är icke resident så ska köparen hålla inne 3% av köpeskillingen som ska betalas in till spanska skattemyndigheten, Detta är en acontobetalning som avser täcka säljarens eventuella reavinstskatt. Om inte detta görs kommer skattemyndigheten kräva betalning av köparen, oavsett om denne innehållit dessa 3 % eller inte. Detta krav gäller inte om säljaren ar resident i Spanien. Under många år har kontrollen från spanska skattemyndigheter varit ganska dåliga. Nu har de dock skärpt sig avsevärt och följer upp även över EU-gränserna.


Anslutningsavgifter:

Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas. Anslutningsavgift för el ca 150 €, gäller nyproduktion. Anslutningsavgift för vatten ca 150 €, gäller nyproduktion.

Advokatkostnad varierar beroende på advokat, typ av bostad och personligt behov. T.ex. fullmakter och testamente

Lånekostnader:

Viktigt att veta är också att omkostnaderna för att ta hypotekslån i Spanien är relativt dyra. Förutom att banken tar ut kostnader för låneupplägg så tillkommer två notarieavgifter, två lagfartsdokument och värdering av fastigheten och AJD skatt på 1,5 % av lånesumman. Tillsammans 4-5 % av lånesumman. Värdering av fastigheten behövs oftast inte vid köp av bankåtertaganden.

Kostnader för ägande

Gemensamhetsavgifter avser skötsel av gemensamma anläggningar som varierar från 20 – 120 €/månad, beroende på var i Spanien och standard. Avgiften beror på fastighetens storlek. Avgiften täcker också kostnader för grönområden, pool, hiss, gator, gatubelysning, övervakning osv.

Sophämtningsavgift ca 100 €/år. El och vattenavgift 35 – 70 €/månad. Kombinerad Hem- & Hus och hemförsäkring cirka 200 €/år för en 3 rumslägenhet.

Exempel på driftskostnader i Finestrat (Sierra Cortina) helårsboende i radhus, 2 personer: 100 EUR/månad
Driftskostnader innebär el (belysning, köksmaskiner, luftkonditionering värme/kyla).
Gas (endast för varmvatten). Vattenförbrukning. Sophämtning.

Är man inte boende i Spanien så tänk på att ha autogiro och tillräckligt med pengar på ditt spanska bankkonto.

El- och vattenbolagen är snabba med att strypa tillförseln och det är en krånglig procedur att få igång det.

Skatter

En icke resident fastighetsägare betalar två årliga skatter for sitt innehav.

Den första är en kommunal årlig fastighetsskatt, IBI Impuesto Bienes Inmuebles, som är 24 % av 0,4 till 1,3 % av taxeringsvärdet beroende av kommun. Även om det är en speciell myndighet (Dirección General del Catastro) som är det organ som fastställer värderingen på fastigheten som har att göra med läge, ålder, kvalitet och priset på mark så slår fastighetsskatten väldigt olika. På nyproduktion brukar det ta cirka två år innan taxeringsvärdet är bestämt, men gläds inte för man brukar få betala retroaktivt.

Den andra skatten ar en inkomstskatt för icke residenta, RENTA (Impuesto de la Renta de No Residentes). Det är en statlig skatt som ocksa baseras på taxeringsvärdet. Denna måste varje registrerad ägare av en fastighet deklarera varje år. För 100.000 € i taxeringsvärde är denna skatt 264 € avseende år 2011. Denna 0,25 till 0.5 % av tax.värdet beronde på region. Skatten beräknas och presenteras på blankett 210 i december.
Denna skatten kallas ibland för förmånsskatt och ska deklareras oavsett om man hyr ut eller inte.
Hyr man ut så ska man betala 24.75% efter avdrag för utgifter man haft vid uthyrningen.

Numera krävs det en representant som är ansvarig för att skatter betalas för icke residenta fastighetsägare.

En sådan ska uppges hos notarien. Det kan vara en vän som är bofast eller så finns det byråer som sköter detta för en kostnad mellan 50 och 100 € per år.

Den som är ej resident fastighetsägare i Spanien måste utse en delgivningsbar person (ett skatteombud) som är resident i Spanien. Ombudet kan vara fysisk eller juridisk person. Detta för att spanska skatteverket skall kunna få kontakt med fastighetsägaren. Om sådan ej utses blir det 1.000 € i böter.