Svenska pensionärer i Spanien kan få 600 kronor mer i plånboken.

Alliansregeringen föreslår att SINK-skatten sänks från 25 till 20 procent. Sänkt SINK-skatt var ett av Alliansens vallöften inför valet år 2010 vilket nu regeringen vill infria. Om förslaget går igenom träder förändringen i kraft den 1 januari 2014.
För en pensionär som bor utomlands med en pension på 15.000 kronor/månad blir det omkring 600 kronor mer i plånboken med detta förslag, säger riksdagsledamoten Henrik von Sydow (M) som är ordförande i riksdagens skatteutskott i ett meddelande till Svenska Magasinet.

Sänkningen gör att svenska pensionärer i Spanien för första gången kan ta del av skattesänkningar på pensioner.
Sänkningen av SINK-skatten kommer att göra skillnad för många svenska pensionärer i Spanien, som inte kunnat ta del av regeringens skattesänkningar på pension för boende i Sverige. Vi fortsätter nu att arbeta för att det ska bli ännu enklare för svenskar att bo och verka inom EU, avslutar Henrik von Sydow (bilden).
Av Ola Josefsson  19.09.2013

Fakta om SINK-skatten

Personer som bor utomlands, exempelvis pensionärer och gränspendlare,
kan välja en förenklad beskattning. De omfattas då av lagen om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK).
Syftet med SINK är underlätta för dem som bor utomlands och betalar
skatt i Sverige – och att samtidigt förenkla hanteringen för Skatteverket.
Förstärkningarna av jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget
för pensionärer innebär att SINK i många fall är mindre förmånligt än en
beskattning enligt inkomstskattelagen. Därför föreslår regeringen nu en
sänkning av den särskilda inkomstskatten för personer som bor
utomlands från 25 procent till 20 procent.
För en person som bor utomlands och har en pension på 15 000 kronor i
månaden innebär dagens förslag cirka 600 kronor mer i plånboken per
månad.
Totalt beräknas förslaget kosta 300 miljoner kronor.
Källa: Regeringens lagrådsremiss

Vad är aktuellt just nu beträffande skatter i Spanien ?

En icke resident fastighetsägare betalar två årliga skatter for sitt innehav.

Den första är en kommunal årlig fastighetsskatt, IBI Impuesto Bienes Inmuebles, som är 24 % av 0,4 till 1,3 % av taxeringsvärdet beroende av kommun. Även om det är en speciell myndighet (Dirección General del Catastro) som är det organ som fastställer värderingen på fastigheten som har att göra med läge, ålder, kvalitet och priset på mark så slår fastighetsskatten väldigt olika. På nyproduktion brukar det ta cirka två år innan taxeringsvärdet är bestämt, men gläds inte för man brukar få betala retroaktivt.

Den andra skatten ar en inkomstskatt för icke residenta, RENTA (Impuesto de la Renta de No Residentes). Det är en statlig skatt som ocksa baseras på taxeringsvärdet. Denna måste varje registrerad ägare av en fastighet deklarera varje år. För 100.000 € i taxeringsvärde är denna skatt 264 € avseende år 2011. Denna är enl. uppgift 0,25 till 0.5 % av tax.värdet beronde på region. Skatten beräknas och presenteras på blankett 210.

När du fyllt i alla uppgifter tar du blanketten till din bank och betalar skatten. Glöm inte att betalningen för 2012 måste ske senast den 31 december 2013. Självfallet bör du vända dig till ett ombud för hjälp.

Den som är ej resident fastighetsägare i Spanien måste utse en delgivningsbar person (ett skatteombud) som är resident i Spanien. Ombudet kan vara fysisk eller juridisk person. Detta för att spanska skatteverket skall kunna få kontakt med fastighetsägaren. Om sådan ej utses blir det 1.000 EUR i böter.

 

En svensk pensionärs skattesituation i Spanien.

Vad gäller för en svensk pensionär i Spanien avseende skatter? Vi försöker reda ut begreppen.

Den första frågan som man måste ställa sig är om man är resident eller ej i Spanien samt om man är utflyttad från Sverige rent skattemässigt. Resident i Spanien är man om man bor minst halva året i Spanien. På skattespråk minst 183 dagar per år.

För att vara skattemässigt utflyttad från Sverige måste man dels ha flyttat ut från Sverige dels sakna väsentlig anknytning med Sverige. Det betyder att man inte får ha makan eller minderåriga barn kvar i Sverige. Man får inte heller ha kvar sin permanentbostad samt intressen i svenskt familjebolag.

Vi börjar med din svenska situation. Om du i och för sig flyttat ut från Sverige men fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige, exempelvis du har inte avyttrat din svenska permanentbostad så kommer full svensk skatt att dras från din svenska pension. Och du är berättigad till olika avdrag, t.ex. för betalda räntor. Om du saknar väsentlig anknytning till Sverige dras 20 % SINK-skatt från din pension. Det betyder att du får ut 80 % av pensionen. Utbetalning sker till ett av dig anvisat bankkonto. Pensionen behöver ej deklareras i Sverige utan de 20 % som dragits är en definitiv skatt. Några avdrag medges ej. Om din pension är en så kallad direktpension från ett svenskt företag dras ej 20 % SINKskatt utan du får ut hela din pension.

I Spanien förväntas du deklarera din pension om du är resident i Spanien. Om du således bor mindre än 183 dagar per år i Spanien behöver du inte deklarera din pension i Spanien. Om du är resident i Spanien skall du under perioden maj-juni deklarera föregående års pension. När deklarationen inlämnas måste minst 60 % av restskatten betalas. Resterande 40 % betalas vid månadsskiftet oktober/november. Deklarationen inlämnas och betalas på din spanska bank. Den skatt du erlagt i Sverige medtas ej i den spanska deklarationen. För att kunna deklarera måste du ha ett spanskt personnummer (N.I.E.). När du betalt din restskatt kan du skicka en kopia på deklarationen till det svenska skatteverket. Om några veckor återbetalas den skatt som betalts i Spanien. Men inte mer än vad som erlagts i Sverige.

Om du varit offentligt anställd i Sverige och uppbär tilläggspension från denna anställning är den skattefri i Spanien. Detta gäller tex om du varit lärare, militär, jobbat inom sjukvården etc.

Om du varit resident i Spanien i minst tre år. Och varit skriven på din fastighet i minst tre år. Och upprättat spansk deklaration under dessa tre år och fyllt 65 år så kan du sälja din spanska permanentbostad fri från spansk reavinstskatt. Skatten är annars 18 % på den vinst du gör.

 

Varning för upptaxering.

De spanska skattemyndigheterna har hittat ett kreativt sätt att få in mer skatt på.

Det gäller den tidigare beskrivna “ägarbytesskatten” på 10 %. Det man gör är att man i många fall anser att försäljningspriset på en fastighet understiger fastighetens verkliga värde. Då upptaxerar man värdet som det ska betalas skatt på.

För en fastighet som säljs för 100.000 € ska man betala 8.000 € i skatt. Men om skattemyndigheten anser att den borde värderas till taxeringsvärdet, 150.000 €, kommer de kräva 10.500 i skatt. Myndigheten har fyra år på sig att göra detta. De måste dock först skicka ett brev for att informera och då har man tid på sig att överklaga.

Det bör man göra. I 95 procent av fallen får myndigheten backa. Men om man inte svarar eller missar brevet blir det som myndigheten bestämt och då är chansen ytterst liten att få rätt. De kräver dessutom in summan omgående.

Vägrar man betala så beläggs man med embargo.

Skattemyndigheten i Spanien är väl medveten om det enorma skatteunderlag och skatteintäkt som hyresinkomster från lägenheter o hus skulle innebära för staten. Där har man kommit överens med Elbolagen att de skickar kontrolluppgifter avseende elförbrukning och vem som betalar elen. Om det är annan person på elkontraktet jämfört med den som enligt Escrituran äger huset så ser skattemyndigheten det numera.

Är man ej skatteresident i Spanien ska man betala en skatt på vinsten av uthyrningen om 24,75%

Är man resident deklarerar man vinsten i sin ordinarie deklaration. Hyr man ut bostaden till permanentboende så behöver man bara deklarera 40% av vinsten, Hyr man ut till semesterboende så beskattas hela vinsten. Hyr man ut till ungdomar under 30 år som permanentboende är inkomsten helt skattefri.

Inkomstskatt i Spanien 2015

De flesta som är residenta måste fylla i en skattedeklaration för residenta, före slutet av juni varje år. Man betalar skatten retroaktivt för det föregående året, det så kallade inkomståret. Så nu i år, före den 25:e juni, betalar man sin skatt för inkomstår 2014.

Men inte alla måste lämna in en skattedeklaration för residenta. Om man bara har en pension som är lägre än 11 200 € så måste man inte göra det om man inte har andra inkomster så som ränteinkomster eller hyresinkomster. Men vi råder ändå till att presentera en årlig deklaration eftersom man då har lättare att bevisa att man är en skatteresident i Spanien.

Man måste deklarera sina globala inkomster i den spanska deklarationen så som hyresinkomster, räntor, reavinst vid försäljning av bostad eller andra tillgångar även om dessa befinner sig utanför Spanien. Om man arbetar i Spanien så deklarerar man sin lön enligt ”certificado de retenciones”. Där framgår också hur mycket spansk preliminärskatt som redan är dragen vid utbetalning av lönen varje månad och hur mycket som är inbetalat till det spanska socialförsäkringssystemet.

Egenföretagare (autónomos) betalar sin skatt varje kvartal men måste ändå presentera en årlig deklaration där man ser om man har betalat för mycket eller för lite under året.

De flesta som flyttar till Spanien är mest intresserade av att veta hur stor skatten blir på pensionen. Om man har varit statligt anställd så betalar man ibland inte skatt på den pensionen i Spanien utan i hemlandet. Man tar dock hänsyn till denna inkomst när den progressiva skattesatsen räknas ut. Om man har SINK skatt (Särskild Inkomstskatt) i Sverige på sina övriga pensioner så drar Sverige en 20 % källskatt när pensionen betalas ut. Sedan betalar man skatt på bruttobeloppet i den spanska deklarationen. Därefter måste man varje år skicka in en kopia på den spanska deklarationen till Sverige och begära återbetalning av den svenska skatten eftersom det är i Sverige som dubbelbeskattningen måste elimineras.

Skatteskalor och personavdrag

Man betalar inte skatt på hela sin inkomst utan man har ett “fribelopp” eller ett personligt avdrag man kan göra innan man börjar betala skatt. Alla har till att börja med ett personligt avdrag på 5 151 € och detta kan även vara högre under vissa omständigheter. Om man är över 65 år har man till exempel ytterligare ett avdrag på 918 € och detta ökas ytterligare med 1 222 € om man är över 75.

I och med skattereformen 2015 har man ändrat på avdragen och den progressiva skatteskalan.

Avdrag

Inkomstår 2014 Inkomstår 2015
Personligt avdrag   5151 € 5 550 €
Över 65 +918 € + 1 150 €
Över 75 +1 122 € + 1 400 €
Invaliditetsavdrag +2 316 € + 3 000 €
Invaliditetsavdrag > 65% +7 038 € + 9 000 €
Avdrag när gifta par presenterar gemensam deklaration 3 400 € 3 400 €
Avdrag för arbetsrelaterade utgifter _ 2 000 €

Progressiv skatteskala

Inkomstår 2014 Inkomstår 2015
Upp till 17 707 € 24,75% Upp till 12 450 € 20%
Från 17 707 € till 33 007 € 30% Från 12 450 € till 20 200 € 25%
Från 33 007 € till 53 407 € 40% Från 20 200 € till 35 200 € 31%
Från 53 407 € till 120 000 € 47% Från 35 200 € till 60 000 € 39%
Från 120 000 € till 175 000 € 49% Över 60 000 € 47%
Från 175 000 € till 300 000 € 51%
Över 300 000 € 52%

 

Själva uträkningen av ditt personliga avdrag kan vara ganska komplicerad och det är klokt att ta hjälp av en skatterådgivare när man ska göra sin deklaration. Exemplet nedan kan ge en generell uppfattning om hur skatten räknas ut.

Exempel: ogift person, 76 år gammal, med en årlig inkomst på 24 000 € (bestående av tre olika pensioner)

Skatteuträkning för inkomstår 2015

Personligt avdrag:              5 550 €

Över 75 år:                         1 400 €

Totalt avdrag:                     6 950 €

 

Upp till 6 950 €  =                                skattefritt

5 500 €  beskattas med (20%)  =              1 100 €

7 750 €  beskattas med (25%)   =             1 937, 50 €

3 800 €  beskattas med (31%)   =             1 178 €

 

Totalt att betala =                                       4 215,50 €

Att göra din residenta skattedeklaration

Skatterepresentanter i Spanien färdigställer och presenterar de årliga deklarationerna för sina kunder. De informerar om vilken dokumentation de behöver för att kunna göra detta och brukar ägna ungefär en timme åt att göra själva deklarationen. På Ábaco gör vi uträkningen av skatten direkt vid besöket så att man på en gång får veta hur mycket skatt man måste betala.

Även om det kanske inte är roligt att betala skatt så kan man i alla fall känna sig nöjd över att man har uppfyllt alla sina plikter gentemot den spanska skattemyndigheten på ett korrekt sätt.

 

Källskatt enskild firma 1 september 2012:

Yrkesmässig ändrar källskatteavdraget från 15 % till 21 %

Under verksamhetens tre första år ändras från 7 % till 9 %

Förmögenhetsskatt:

Fribelopp permanentbostad 300.000 €, övrigt 700.000 €

Särbeskattning

All förmögenhet i hela världen läggs samman

Maxbelopp för kontantbetalningar:

Minst ena part är näringsidkare

Maxbelopp att betala kontant 2.500€ per ändamål (ej per tillfälle)

Maxbelopp om betalaren är ej resident 15.000 € (turister som tex skall betala hotell)

Straff, bägge får betala 25 % i straffavgift

Arvskatt i Spanien

Till skillnad från vad som gäller i Sverige har vissa spanska regioner – däribland Andalusien – skatt på arv. Skatten utgår till olika procentsatser för olika arvsklasser. Arvsklasserna baseras på släktskap mellan respektive arvinge och arvlåtaren. Skatten progressiv och högsta skattesats är normalt 34 %, men skatten kan i vissa fall bli betydligt högre. Det är därför tillrådligt att räkna ut skatteeffekterna innan man accepterar att ta emot ett arv.

Arv efter en i Spanien resident person beskattas här för all kvarlåtenskap som ägs i hela världen. En Icke resident person arvsbeskattas i Spanien för egendom som finns i Spanien, t ex en fastighet. Om tillgångarna ifråga finns i Spanien – t ex en fastighet – så beskattas ni därmed för arvet även om ni inte är skattemässigt residenta i Spanien. Den tidigare spanska arvslagen behandlade icke-residenta och residenta i Spanien olika, men sedan den 1 januari 2015 behandlas residenta och icke-residenta lika.

En viktig detalj är att arvsskatten måste erläggas till skatteverket innan arvingar kan få lagfart (escritura) på den ärvda fastigheten.

Om ni avser att barnen i framtiden ska ärva de tillgångar som ni har fått i arv i Spanien bör ni överväga om ni ska avstå från arvet till förmån för någon eller några av era arvingar för att på så sätt minska skattekostnaden. I samband med detta bör ni överväga att upprätta ett spanskt testamente, som registreras i det spanska testamentesregistret. Detta underlättar ett framtida arvskifte efter er. En annan poäng är att det är sedan i fjol möjligt att i ett testamente välja mellan hemvistlandets och medborgarskapslandets lag, vilket bl. a. har betydelse för laglott m m. Detta kräver en analys av effekterna i respektive fall. Valet gäller enbart arvsordningen, Det går inte att i testamente välja bort spansk arvsskatt.

I samband med detta bör ni överväga möjligheten att i levande livet fördela egendom mellan makar genom äktenskapsförord, vilket kan vara lämpligt ur arvsskattesynpunkt.

Arvsskatteplanering – inte minst när den har internationella inslag – kräver hjälp av en specialist och ni bör därför kontakta en advokat med kunskaper inom detta rättsområde för att få bästa möjliga utfall utifrån er situation..

Av Lars Isacsson, Advokatfirman Isacsson

Arvslagen som tillämpas skall vara det lands lag där den avlidne är bosatt. Tidigare har det varit medborgarskapslandets arvslag som har varit tillämplig på arvet i fallen Sverige och Spanien.

I och med att den nya förordningen har trätt i kraft kommer spansk rätt att tillämpas på arvet efter svenska medborgare som har hemvist i Spanien och har gått bort efter den 17 augusti 2015. Likaledes kommer svensk rätt att tillämpas på arvet efter spanska medborgare med hemvist i Sverige. Regeln innebär att hemvistlandets lag tillämpas på hela arvet efter den avlidne inom EU. Om den avlidne t.ex. är en svensk medborgare bosatt i Spanien, kommer bankkonton, fonder, pensionssparande och bostäder i Sverige att fördelas enligt spansk rätt.

Av Jonas Nordgren, Biträdande jurist vid Advokatfirman Göran Rise

Begär återbetalning om du redan har betalat

Reglerna är klara för de som tar emot ett arv eller en gåva år 2015 eller framåt. Men vad gör man om man har ärvt eller fått en gåva före januari 2015? Kan man begära tillbaka den skatt man har betalat då? Ja, kontakta en advokat.