En svensk pensionärs skattesituation i Spanien.

Sidan kommer att uppdateras inom kort.

Vad gäller för en svensk pensionär i Spanien avseende skatter? Vi försöker reda ut begreppen.
Den första frågan som man måste ställa sig är om man är resident eller ej i Spanien samt om man är utflyttad från Sverige rent skattemässigt. Resident i Spanien är man om man bor minst halva året i Spanien. På skattespråk minst 183 dagar per år.

Länk till nya regler för pensionärer. https://costablancahem.com/sink-skatten-ar-frivillig/

För att vara skattemässigt utflyttad från Sverige måste man dels ha flyttat ut från Sverige dels sakna väsentlig anknytning med Sverige. Det betyder att man inte får ha makan eller minderåriga barn kvar i Sverige. Man får inte heller ha kvar sin permanentbostad samt intressen i svenskt familjebolag.

Vi börjar med din svenska situation. Om du i och för sig flyttat ut från Sverige men fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige, exempelvis du har inte avyttrat din svenska permanentbostad så kommer full svensk skatt att dras från din svenska pension. Och du är berättigad till olika avdrag, t.ex. för betalda räntor. Om du saknar väsentlig anknytning till Sverige dras 25 % SINK-skatt från din pension. Utbetalning sker till ett av dig anvisat bankkonto. Pensionen behöver ej deklareras i Sverige utan de 25 % som dragits är en definitiv skatt. Några avdrag medges ej.

I Spanien förväntas du deklarera din pension om du är resident i Spanien. Om du således bor mindre än 183 dagar per år i Spanien behöver du inte deklarera din pension i Spanien. Om du är resident i Spanien skall du under perioden maj-juni deklarera föregående års pension. När deklarationen inlämnas måste minst 60 % av restskatten betalas. Resterande 40 % betalas vid månadsskiftet oktober/november. Deklarationen inlämnas och betalas på din spanska bank. Den skatt du erlagt i Sverige medtas ej i den spanska deklarationen. För att kunna deklarera måste du ha ett spanskt personnummer (N.I.E.). När du betalt din restskatt kan du skicka en kopia på deklarationen till det svenska skatteverket. Om några veckor återbetalas den skatt som betalts i Spanien. Men inte mer än vad som erlagts i Sverige.

Om du varit offentligt anställd i Sverige och uppbär tilläggspension från denna anställning är den skattefri i Spanien. Detta gäller tex om du varit lärare, militär, jobbat inom sjukvården etc.

Om du varit resident i Spanien i minst tre år. Och varit skriven på din fastighet i minst tre år. Och upprättat spansk deklaration under dessa tre år och fyllt 65 år så kan du sälja din spanska permanentbostad fri från spansk reavinstskatt. Skatten är annars 18 % på den vinst du gör.

Skatter i Spanien.

En icke resident fastighetsägare betalar två årliga skatter for sitt innehav.

Den första är en kommunal årlig fastighetsskatt, IBI Impuesto Bienes Inmuebles, som är 24 % av 0,4 till 1,3 % av taxeringsvärdet beroende av kommun. Även om det är en speciell myndighet (Dirección General del Catastro) som är det organ som fastställer värderingen på fastigheten som har att göra med läge, ålder, kvalitet och priset på mark så slår fastighetsskatten väldigt olika. På nyproduktion brukar det ta cirka två år innan taxeringsvärdet är bestämt, men gläds inte för tidigt för man brukar få betala retroaktivt.

Den andra skatten ar en inkomstskatt för icke residenta, RENTA (Impuesto de la Renta de No Residentes). Det är en statlig skatt som ocksa baseras på taxeringsvärdet. Denna måste varje registrerad ägare av en fastighet deklarera varje år. För 100.000 € i taxeringsvärde är denna skatt 264 € avseende år 2011. Denna är enl. uppgift 0,25 till 0.5 % av tax.värdet beronde på region. Skatten beräknas och presenteras på blankett 210.

När du fyllt i alla uppgifter tar du blanketten till din bank och betalar skatten. Glöm inte att betalningen för måste ske senast den 31 december. Självfallet bör du vända dig till ett ombud för hjälp.

Den som är ej resident fastighetsägare i Spanien måste utse en delgivningsbar person (ett skatteombud) som är resident i Spanien. Ombudet kan vara fysisk eller juridisk person. Detta för att spanska skatteverket skall kunna få kontakt med fastighetsägaren. Om sådan ej utses blir det 1.000 EUR i böter.