Bostadsköpen bland icke-spanjorer har ökat explosionsartat och överstiger nu de siffror som var före den ekonomiska krisen.

Under första halvåret 2018 förekom 53.359 bostadsköp av utländska medborgare enligt data släppta av notarius publicus i tisdags. Detta är den högsta siffra i en statistisk serie som började första halvåret 2007, då det registrerades 33.000 försäljningar.

Försäljningarna sjönk sedan under den påföljande ekonomiska krisen och fastighetsmarknaden visade inte tecken på återhämtning innan 2014. Sedan dess har det varit en stabil tvåsiffrig tillväxt på årsbasis.

När det gäller regioner så leder Valencia med bred marginal, nästan var tredje försäljning ägde rum där (15.613), den regionen visade också på den största årliga tillväxten med 16,7%.
På andra plats kommer Andalusien med en försäljning på 9.737 och en tillväxt på 8,2%, följt av Katalonien med 7.570 transaktioner, där noteras däremot en minskning med 5,3% under första halvåret.

Det genomsnittliga priset per kvadratmeter som har betalats av icke-spanjorer är 1.687 euro vilket är en nedgång från 1.716 euro från halvåret innan. Men sett på årsbasis så har priserna stigit med 0,9% från år till år.

Svenska Magasinet i Spanien

Nyheter 2018-11-15