Juli brukar vara en intensiv månad för mäklarna. Semester och skollov gör att många bostadsspekulanter botaniserar i utbudet och slår till. Att årets julimånad överträffade flera tidigare år bekräftas av siffror från statistiska centralbyrån INE (Instituto Nacional de Estadística).

Under årets sju första månader är det en uppgång med 13 procent jämfört med samma period ifjol. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period 2013.

Enligt inskrivningsmyndigheten Registradores som Fastighetsbyrån Utland refererar till i ett pressmeddelande har antalet svenska husköp i Spanien ökat med 60 procent de två senaste åren. Bland utländska köpare i Spanien är skandinaver näst största grupp efter britter.

09.09.2015
Svenska Magasinet