Sveriges köpstarkaste målgrupp, seniorerna (+55 år), väljer att lägga alltmer av sina pengar på resande. Seniorerna har ökat sina utgifter för resande med över 20 procent på bara ett år och spenderar nu drygt 86 miljarder kronor per år på att resa. Spanien toppar fortfarande listan när svenska seniorer väljer favoritresmål.

Sveriges seniorer spenderar mycket pengar på resande varje år, över 86 miljarder kronor. Det är en stor ökning från förra året då SeniorBarometern visade att Sveriges seniorer spenderade cirka 70 miljarder kronor per år på resor.

Sveriges seniorer reser ofta utomlands – och är borta under längre perioder
44 procent av seniorerna uppger att de reser utomlands två till tre gånger per år medan åtta procent uppger att de reser mellan fyra till sex gånger per år.
Närmare var tredje senior (28 procent) uppger i undersökningen att de reser utomlands en gång per år. Närmare hälften av seniorerna, 48 procent, uppger att de är utomlands en till två veckor per år.

Spanien toppar fortfarande listan när seniorerna ska välja ut sina favoritresmål. På de fyra översta platserna ser vi samma favoritresmål som förra årets undersökning. USA är dock ett nytt resmål som kommit upp på seniorernas fem i topp-lista.

De allra flesta seniorer, 65 procent, väljer hösten som favoritårstid att resa utomlands på. Därefter kommer våren, som över hälften, 51 procent, av seniorerna har valt när de får välja vilka årstider de vanligen reser utomlands.

Sveriges seniorer står för två tredjedelar av den svenska köpkraften.
”Seniorerna är i Sverige en mycket köpstark målgrupp som gärna spenderar pengar på upplevelser, hälsa och välmående samt resor. Sveriges seniorer, ofta med höga inkomster, stora tillgångar och låga skulder, svarar för två tredjedelar av den svenska köpkraften”, säger Mathias Lang, VD för Smart Senior.

Källa: SeniorBarometern, en undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior där 5.160 seniorer medverkat.

Svenska Magasinet i Spanien
Nyheter 2019-01-25