Från den 1 juni 2013 skall energideklaration presenteras vid försäljning och uthyrning av fastigheter i Spanien. Syftet med förordningen är att marknadsföra försäljning och uthyrning av fastigheter med lägre energiförbrukning, uppger Advokatbyrån IURA, vilket påverkar energibesparing och föroreningar vilket betyder att användare få lägre bostadskostnader.
Enkelt förklarat betyder det att bostäder och kommersiella lokaler skall besiktigas av en godkänd tekniker vad gäller elförbrukning. En utvärdering av hur man kan förbättra fastighetens energiförbrukning ingår i energideklarationen.
Man tittar på varmvattenberedare, fönster och isolering, belysning och köksutrustning bland annat. En energideklaration beräknas kosta mellan 100 och 500 euro beroende på storlek och typ av fastighet och gäller i tio år.
Deklarationen skall dock förnyas när förändringar sker i fastigheten vilket påverkar energiförbrukningen, säger man hos IURA.