Den allmänt erkända listan Bloomberg Healthiest Country Index över världens sundaste länder rankar Spanien som nummer ett bland 169 undersökta länder.

Spanien har klättrat sex steg från 2017 och förpassat den tidigare ettan Italien till andraplatsen. Sverige och Norge har också klättrat på listan, med två steg till plats nummer sex respektive nio. Av de nordiska länderna ligger Island högst med en tredjeplats, Finland återfinns på plats 14 och Danmark på plats 25. En lista med de 56 högst rankade länderna återfinns längre ner i artikeln.

Indexet klassificerar nationer enligt variabler som livslängd, tobaksbruk och fetma. Men också miljöfaktorer som tillgång till rent vatten och sanitet tas med i beräkningen.

När ett barn föds i Spanien så har barnet den högsta förväntade livslängden bland alla EU-länder och globalt så är det bara barn födda i Japan och Schweiz som förväntas leva längre. Enligt ”University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation” så beräknas Spanien 2040 ha den längsta livslängden (86 år), följt av Japan, Singapore och Schweiz.

Bloomberg, bilden går att klicka påBloomberg-indexet understryker effekterna av det spanska folkhälsosystemet och de spanska matvanorna. Primärvården tillhandahålls i huvudsak av den offentliga sjukvården, med husläkare för familjerna och sjuksköterskor som tillhandahåller förebyggande tjänster för barn, kvinnor och äldre, samt akutsjukvård och vård av kroniska sjukdomar. En översyn av den spanska sjukvården gjordes 2018 av ”the European Observatory on Health Systems and Policies”, de noterade en minskning under det senaste årtiondet av hjärt-kärlsjukdomar samt dödsfall relaterade till cancer.

Enligt en studie som har letts av ”University of Navarre Medical School” så har den traditionella medelhavsdieten kompletterad med extra-virgin olivolja eller nötter en större positiv påverkan på hjärt-kärlsjukdomar än de som bara har fått kost med reducerad fetthalt.

Om vi tittar på hur det ser ut på andra sidan Atlanten så ligger Kanada högst med en 16 plats, långt över USA och Mexico som båda har sjunkit till plats 35 respektive 53. Kuba ligger fem platser över USA, vilket gör den till den enda högt rankade nation som inte klassificeras som ”höginkomstland” av världsbanken.

Länderna söder om Sahara stod för 27 av de 30 mest ohälsosamma nationerna i rangordningen, de övriga i bottenligan var Haiti, Afghanistan och Jemen.

Svenska Magasinet i Spanien
Nyheter 2019-02-26