De flesta ser SINK-skatt som enda beskattningsutväg när man flyttar utomlands. Men så är inte fallet. Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyrån Global Accounting SL i Marbella förklarar SINK-skatten.

Vad är SINK?
SINK betyder särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Det betyder att de som flyttat ut från Sverige men som har vissa svenska inkomster (t.ex svensk pension) betalar svensk inkomstskatt med 25 procent på de svenska inkomsterna.

För att få SINK krävs att man ansökt om att få denna skatt på de svenska inkomsterna samt att man faktiskt har flyttat ut från Sverige. Skatteverket kontrollerar att man anmält utflyttning från Sverige, att man sålt sin svenska permanentbostad, att man sålt sitt svenska företag, att man inte deltar i ledningen av ett svenskt företag och att hela familjen flyttat.

Svenska skatteverket brukar inte kontrollera att man faktiskt är inskriven i ett annat land. Kontrollen är att man faktiskt flyttat ut från Sverige. Det man får ha kvar i Sverige är börsnoterade värdepapper, bankmedel och fritidsstuga. Du som ansökt om SINK och fått denna beviljad skattar alltid i Sverige 25 procent på dina bruttoinkomster utan möjlighet att göra några avdrag. Det spelar ingen roll hur stor årsinkomsten är. Skatten i Sverige blir alltid exakt 25 procent. Inkomsten behöver ej deklareras utan den som betalar ut inkomsten skall dra 25 procent skatt. Normalt är det ett försäkringsbolag eller Försäkringskassan som betalar pensionen.

I Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien kan svensk SINK-skatt enbart drabba svensk medborgare. En nordisk medborgare eller en spansk medborgare som arbetat ihop sin pension i Sverige får således ut 100 procent av sin pension utan svensk SINK-skatt.

Nya regler
Skatteverket i Sverige har efter påtryckningar från EU beslutat att en utflyttad person kan få bli beskattad i Sverige på traditionellt sätt även om man är utflyttad. Och vad skulle vitsen med detta vara?

Jo, under senare år har de flesta inkomstskatter sänkts med undantag av SINK-skatten. Det betyder att den som har svensk pension och bor i Sverige har fått kraftigt sänkt skatt på pensionen. Dock ej de som har SINK. Vidare har de som skattar med traditionell svensk skatt rätt till alla de avdrag som gäller i Sverige. Om man exempelvis har en belånad svensk sommarstuga får man göra avdrag för räntan i sin svenska deklaration. Om man har behov av att renovera sin spanska fastighet får man göra avdrag för ROT/RUT vilket kan uppgå till betydande belopp.

Den som har en inkomst i form av pension utan några som helst avdrag (räntor etc.) får en skatt som underskrider 25 procent om pensionen understiger 160,000 SEK per år. Således vinner denna grupp pensionärer på att inte ha SINK. Den som har högre pension måste ha exempelvis ränteavdrag eller ROT/RUT avdrag för att kunna försvara att lämna SINK-systemet och övergå till traditionell svensk skatt.

LÄNK TILL PENSIONSMYNDIGHETEN

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/sankt-skatt-for-pensionarer-och-lonearbetare-over-650

 

 

 

Svenska Magasinet i Spanien

Nyheter 2018-10-24