fre, 2013-03-01 08:39 — T Colling Residenta Efter att ett nytt beslut tagits i EU om harmnoisering av körkortsreglerna i unionen ska ett enhetligt EU-körkort tas fram. Detta ska införas år 2015. I väntan på detta har de spanska myndigheterna återigen ändrat reglerna för EU medborgare som är residenta i Spanien. Under förutsättning att körkort utfärdat i annat EU-land inte löpt ut har man rätt att fortsätta köra med detta körkort. Man har också möjlighet att ansöka om ett spanskt körort även om tiden inte gått ut för det tidigare körkortet. Om eller när körkortet gått ut måste dock exempelvis svenskar residenta i Spanien ansöka om ett spanskt körkort eftersom Sverige inte utfärdar nytt körkort för svenska medborgare residenta i Spanien. Om man väljer att inte byta till spanskt körkort måste man, enligt de nya reglerna, registrera sitt körkort hos Trafico. Om det inte är registrerat hos Trafico riskerar man böter om man stoppas av polisen. Det innebär vidare att man underställs det spanska poängsystemet där trafikförseelser innebär att poängen reduceras. Har man kommit ner till noll poäng dras körkortet in, dock bara för dem som har ett spanskt körkort. För de som kör med hos Trafico registrerade körkort kan inte exempelvis det svenska körkortet dras in. Istället beläggs man med körförbud i Spanien. I praktiken innebär det att man får fortsätta att använda sitt körkort i övriga Europa, men inte i Spanien. Icke residenta För icke-residenta som ju kör med sina hemländers körkort kan detta ställa till problem. Vid en poliskontroll skulle man i praktiken kunna åläggas att bevisa att man inte är resident i Spanien för att undvika böter. Detta måste dessutom göras via ett officiellt dokument från hemlandet som utdrag ur folkbokföringen. Dessutom ska det finnas en officiell spansk översättning bifogad. Så här skriver Svenska ambassaden på sin hemsida: “De svenskar som bor i Spanien och har svenska körkort bör skriva in sig i det spanska förarregistret (Registro de  Conductores e Infractores). Information om inskrivning samt om byte till spanskt körkort finns på DGT:s webbplats (spanska trafikstyrelsen): http://www.dgt.es Information på spanska och engelska kan även erhållas på telefonnummer 060 måndag-fredag klockan 9-19.” Läs även mer om det nya EU-körkortet här: http://europa.eu Ovanstående information har vi fått via vår nyhetssamarbetspartner – Sydkusten