Elpriset väntas falla med 6,7 procent i april. Därmed bryts trenden med stigande elpriser som pågått i flera år. Runt 20 miljoner elkonsumenter i Spanien med tariffen Tarifa de Último Recurso (TUR) får sänkt pris.
Det är andra gången sedan mitten av 2009 som elpriset sjunker. Prissänkningen gäller inte 6,5 miljoner elkunder som har förhandlat om ett pris på den öppna marknaden.
Det finns risk att nedgången av elpriset blir tillfälligt. Flera elbolag aviserar prisökningar på grund av att elbolagen själva kan komma att drabbas av höjda avgifter.
Samtidigt kommer elräkningen att skickas ut varannan månad från den 1 april. Efter mycket huvudvärk slopas även elräkningen som bygger på en uppskattning av elkonsumtionen. Det meddelar konsumentföreningen Asociación de Consumidores och Amas de Casa Al Andalus och sekreteraren Teresa Martín de la Hinojosa.
Det finns även en möjlighet till fakturering för en fast månadsavgift som följs av en reglering vid årets slut. Elkonsumenter som önskar kan i fortsättningen få elräkningen varje månad