Turister från de nordiska länderna bidrog med 3.646 miljoner euro under sitt besök i Spanien från januari till juli. Det är en uppgång med 6,8 procent sedan samma period i ifjol. Totalt bidrog den utländska turismen med 34.497 miljoner euro under årets sju första månader vilket var en uppgång med sju procent.

De nordiska turisterna bidrar med den tredje högsta summan efter britter (6.812 miljoner) och tyska turisterna (5.461 miljoner euro).Siffrorna är resultatet av undersökningen Egatur (Encuesta del Gasto Turístico) som Turistdepartementet ligger bakom och grundar sig på transporter, boende, restauranger, resebyråer och konsumtion av kultur, rekreation och sport.

BENIDORM MED DEN FANTASTISKA LEVANTESTRANDEN
Benidorm_levante_stranden