Det obligatoriska munskyddskravet utomhus hävs från lördag. Men glöm inte munskyddet när du går ut. Det är budskapet efter att Spaniens territoriella Folkhälsokommission drog upp riktlinjerna för vad som gäller från lördag, 26 juni.

På torsdagen träffades ministerrådet för att ge grönt ljus. Och här är den officiella bulletinen på beslutet.

När Spaniens hälsovårdsminister Carolina Darias framträdde vid en pressträff på torsdagen så presenterades några viktiga punkter som följer med det nya beslutet.

– Munskyddskravet utomhus hävs. Från lördag kan vi börja se leenden igen, sa Carolina Darias, men tillade:

– Vi rekommenderar alla att alltid ha munskydd med sig. Det kan uppstå situationer utomhus då munskyddskrav gäller.

Övergångsställen
Darias nämnde övergångsställen som ett exempel. Här uppstår ofta trängsel, varför det är svårt att hålla avstånd. Eller vid möten och samtal med bekanta vi inte har träffat på ett tag.

Det blir nämligen fortsatt obligatoriskt att ha munskydd utomhus när inte ett avstånd på en och en halv meter kan hållas till människor som inte bor under samma tak.

Spaniens territoriella Folkhälsokommission har utarbetat det utkast som ligger till grund för uppdatering av dekret, Ley 2/2021 från 30 mars. Den säger numera att personer måste ha munskydd med sig för personligt bruk i händelse av att hamna i folksamlingar utomhus.

Krav inomhus och i kollektivtrafiken
Kravet gäller fortsatt vid offentliga platser inomhus och i kollektivtrafik som bussar, tunnelbana, tåg, flyg men även linbanor och båtar (förutom på däck när avståndet på en och en halv meter kan hållas).

Att inte bära munskydd i samband med större folksamlingar kan innebära böter på 100 euro.

Carolina Darias tillkännagav på torsdagen den något omarbetade ”nya normalitetslagen”, men där artikel 31 är oförändrad. Att inte följa lagen och förebyggande åtgärder och skyldigheter är att betrakta som brott mot folkhälsan vilket sanktioneras med böter på upp till 100 euro.

Obligatoriskt munskyddskrav gäller vid konserter, sportevenemang eller liknande utomhus när det inte är möjligt att garantera ett avstånd på en och en halv meter.

Däremot blir det inte obligatoriskt med munskydd vid särskilt boende för äldre där 80 procent av vårdtagarna är fullt vaccinerade.

Publik vid fotboll
Ministerrådet beslutade också på torsdagen att idrottsevenemang kan ha publik från nästa säsong. Som exempelvis fotboll och basket.

Carolina Darias tillägger att det blir de regionala regeringarna som får ta beslut om antalet åskådare och vilken beläggning av arenor som gäller.

Svenska Magasinet i SpanienDela med

Ola Josefsson
2021-06-24