Författningsdomstolen i Spanien ogiltigförklarar kommunernas höjning av kapitalvinstskatten för fastigheter den så kallade ”plusvalía” (Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana). Plusvalía har varit en viktig inkomstkälla för kommunerna.
Nu dömer Spaniens författningsdomstol till förmån för uppskattningsvis 35.000 drabbade på Solkusten enligt värderingsinstitutet Tinsa. Författningsdomstolen går på Högsta domstolens linje från februari.

Kapitalvinstskatten har kritiserats under lång tid som grundlagsstridig och flera enskilda fall har gått till domstol. Skatten har tagits ut på ökningen av det officiellt fastställda värdet på marken som bostaden är byggd på sedan den sist var såld. Men skatten har slagit fel då många fastighetsägare när bubblan sprack fick betala tusentals euro i samband med försäljning eller arv då värdet på fastigheten sjönk.

Procentsatsen har också varierat beroende på var bostaden legat, hur stor marken varit och hur lång tid som har gått sedan den sist såldes. Detta gällde både för nya och begagnade bostäder.
Med onsdagens beslut vid författningsdomstolen väntas nu en våg av reklamationer där skattebetalare vill ha tillbaka pengar. Det gäller inte minst där försäljningspriset har varit lägre än inköpspriset.

Det första steget för den som drabbats är att lämna in en skrivelse om anspråk för återbetalning av skatt till kommunhuset enligt åklagaren David García Vázquez. Däremot lönar det sig inte att gå via domstol om inte summan överstiger 10.000 euro.
Ett fall i Fuengirola handlar om en person som betalade 5.000 euro i plusvalía trots att denne hade sålt sin bostad för 70.000 euro när inköpspriset tidigare var 220.000 euro.

Fakta: Plusvalía
Plusvalia var skatten som togs ut på ökningen av det officiellt fastställda värdet på marken som bostaden är byggd på sedan den sist var såld. Procentsatsen varierar beroende på var bostaden ligger, hur stor marken är och hur lång tid som har gått seden den sist såldes. Detta gäller både för nya och begagnade bostäder och betalas av säljaren.

18.05.2017 svenskamagasinet.nu