I Torrevieja har skattemyndigheten SUMA fått betala tillbaka till fler än 900 personer.

En dom från Spaniens högsta domstol från 2021 bekräftade att spanska kommuners praxis att kräva plusvalía skatt när en fastighet säljs är grundlagsstridig.

I domen dras slutsatsen att värdet på mark inte alltid stiger och att kommunerna inte automatiskt kan kräva att de som säljer fastigheter i Spanien ska betala denna skatt vid försäljning.

I Spanien måste den som säljer ett hus, lägenhet eller annan egendom alltid betala denna skatt efter en försäljning. Skatten har varit baserat på att värdet ökat på fastighetens markareal oavsett om priserna faktiskt gått upp eller gått ner.

Informationen hämtad från Spaniaposten 12 10 2022