Mäklare kan från och med idag ta med sig kunder till lägenheter och lokaler i hela Spanien, även i de områden som fortfarande befinner sig i fas noll enligt nyhetsbyrån Efe.

Besöken i lägenheter och kommersiella lokaler får bara ske med mäklarfirmorna och lägenheter och lokaler måste vara tomma på folk. Det vill säga att om ägaren bor i fastigheten så måste han gå ut och får inte komma tillbaka in innan besöket är över.

Mäklarfirman, kunderna och ägaren måste vidta nödvändiga åtgärder både vid entrén till bostaden eller lokalerna samt vid utpasseringen för att förhindra spridning av coronavirus vad gäller individuellt skydd och distansering.

Regeringen lindrar således de begränsningar som har funnits, de gör det efter samråd mellan mäklarnas organisation ”Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI)” och det spanska ministeriet ”Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)”. Ministeriet erkänner att dessa besök representerar en aktivitet med mycket liten påverkan och i det fallet mycket lik den distributionsverksamhet som inte har varit stoppad överhuvudtaget.

COAPI har utfärdat en serie rekommendationer till sina medlemmar och bland annat informerat om hur de skall informera de boende i fastigheterna och hur de skall agera om kunderna visar symptom på coronavirus. De informerar också om vikten av att används skyddsmaterial (ansiktsmasker, handskar, desinfektionsmedel etc.). Samt vikten av att inte vidröra ytor eller möbler, att undvika gemensamma områden och att helst använda trapporna och inte hissen.

Artikel: Jonny Erixon.
Svenska Magasinet i Spanien
Nyheter 2020-05-18