För att köpa bostad behöver man ett NIE nummer. Det är ett spanskt personnummer för utlänningar. NIE-nummer söker man i regel i Spanien. Nya rutiner med internetbokning håller på att genomföras. Det skiljer från ort till ort. Man kan också söka på någon av ambassaderna i Norden. Där kan det ta upp till en månad. Det gäller då endast i tre månader efter utfärdandet. Man kan också söka genom fullmakt i samband med köpet.

När bostaden som man önskar köpa väl är funnen, är det normalt att ett reservationskontrakt förbereds för att ta bort bostaden från marknaden.
Det vanligaste är att man i samband med detta betalar 3000 €.
När reservationsavtalet är underskrivet och handpenningen är betald är nästa steg att skriva under köpekontraktet. I detta kontrakt regleras de villkor som sedan kommer att stå i lagfarten, priset, beskrivning av bostaden, betalningsvillkor, köpare och säljare m.m. Här ska om möjligt också framkomma datum när lagfarten ska undertecknas hos notarien. I samband med detta överlåtes bostaden till köparen.

När kontraktet är undertecknat betalas normalt 10 % av köpesumman minus reservationskostnaden.
Resterande belopp betalas när lagfarten undertecknas hos notarien på tillträdesdagen som köpare och säljare kommit överens om.

Innan kontraktet undertecknas bör en ordentlig utredning göras på bostaden som ska köpas för att se att allt är riktigt. Man måste bland annat få ett certifikat ( Nota Simple ) från fastighetsregistret ( Registro de la Propiedad ). Fastighetsregistrets primära funktion är att ge tillförlitlig information före undertecknande av kontrakt.

Om bostaden ingår i en andelsförening, communidad, ska säljaren överlämna ett intyg, utfärdat av förvaltaren till föreningen, som informerar om det finns skulder. I intyget ska också framgå om föreningen godkänt utgifter som t.ex. hissmontering, fasadrenovering m.m. som varje bostadsinnehavare måste betala.

Det är viktigt att det inte finns skulder för året ni köper samt föregående år då den nya ägaren då måste stå för kostnaderna.

När det gäller hus med tomt ska man också gå till stadsplaneringsavdelningen, Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, i stadshuset för att ansöka om ett certifikat som bevisar att allt är riktigt med fastigheten.

Genom detta certifikat försäkrar sig köparen om att marken är legal och att bostaden inte är större än vad som är lagligt samt ingen pågående rättsprocess mot fastigheten.

Viktigt att tänka på är kustlagen ( Ley de Costas ). Om misstanke finns att en bostad är påverkad av kustlagen ska ett intyg beställas från Dirección General de Costas. I intyget framgår om bostaden berörs eller inte och i så fall vilka konsekvenser det har på bostaden.

En annan sak att ta reda på är om bostaden är uthyrd. Om en hyresgäst finns med ett långtidskontrakt kan det vara så att personen har rätt att stanna i bostaden i fem år fr.o.m hyreskontraktets början.

Klicka här för information om vårt TRYGGHETSPAKET.

Information om kostnader vid köp som skatter, avgifter, ombud, uppläggning av lån m.m. finner ni under KOSTNADER VID KÖP.