Regeringspartiet PSOE har lagt fram en ändring av den nuvarande lagstiftningen om husockupation. Efter ändringen kommer en domare att kunna godkänna att husockupanterna avyttras 48 timmar efter att fastighetens ägare kräver detta.

Det gäller i de fall man har tagit sig in i en annan mans egendom och i de fall man direkt har brutit sig in. Oppositionen via Pablo Casado (Partido Popular) lade fram ett liknande förslag redan 2020, där avsikten var att människor skulle lämna inom antingen 24 eller 48 timmar.

Spaniens lagstiftning och hur polisen verkställer reglerna har uppdaterats och ändrats de senaste åren. Detta för att göra det lättare att kasta ut människor från fastigheter du har brutit dig in i. Den spanska konstitutionens “rätt till anständiga bostäder”, för alla i Spanien, är källan till problemet i Spanien.

Trots medias fokus på enskilda fall är husockupation av vanliga hem inte vanligt i Spanien. Oftast är det konkursfastigheter som tas över av banker som är upptagna, ibland av den ursprungliga ägaren av samma bostäder. I andra fall finns det en tvist mellan tidigare hyresgäster eller familjemedlemmar där en part hamnar som “husockupant”. I storstäderna finns det ockupanter som agerar på “ideologiska” motiv. Detta har setts mycket i Barcelona.

Problemet har dock ökat under pandemin. Detta beror på ökad fattigdom samt liten tillsyn för bostäder som normalt står tomma. Man såg att de spanska myndigheterna under pandemin lättade på den annars hårda hand de har velat visa kring ämnet huk i Spanien.

Informationen hämtad från Spaniaposten 28 09 2022