Fem skäl att köpa en spansk fastighet 2014

Efter ca 7 års lågkonjunktur i den spanska fastighetssektorn kan vi äntligen börja tala om solida data som visar att återhämtningen är på gång. Utlänningar ser nu de möjligheter som finns i den nuvarande marknaden. Köpen av utlänningar har ökat med 11,9% under andra kvartalet 2014. Nu finns det flera skäl att köpa en spansk egendom, här är de fem bästa:

POSITIV DATA: Försäljningen under det andra kvartalet i år ökade med 12,1%. Detta är ett tecken på att konsumenternas förtroende ökar och att människor tolkar det som en bra tid att köpa. Bolånemarknaden börjar visa tecken på ökad aktivitet. Den ökade med 19% i juni och 28% i juli (INE statistik). Priserna börjar stabiliseras under andra kvartalet 2014. Enligt det nationella statistikinstitutet var det en ökning med 0,97%. Statistiken visar att marknaden har bottnat och det innebär att det för närvarande är en mycket begränsad risk på de flesta spanska fastighetsinvesteringar.

KÖPARENS MARKNAD: Det finns goda möjligheter till förhandlingar på grund överutbud, begränsat antal seriösa köpare och allmänna ekonomiska förhållanden sätter flera säljare i en svag förhandlingsposition. 2014 ser ut att bli ett särskilt bra år för köparen eftersom nya skattelagar träder i kraft från och med nästa år. För många  fastighetsägare kommer deras inkomst av kapital öka avsevärt om de inte säljer i slutet av detta år. Det gör att många vill sälja sin egendom och undvika en rejäl skatteutgift. De  får godta priser långt under marknadsvärdet.

UTBUDET: Det finns fortfarande en stor mängd osålda fastigheter i Spanien, vilket innebär ett stort utbud att välja på för en potentiell köpare. Bostäder av alla slag och på alla platser är tillgängliga. Moderna nybyggnationer kommer även ut på marknaden i de mest populära kustområdena såsom  Alicante provinsen. Även om antalet osålda bör förbli hög i många områden, kan man se att utbudet  snabbt minskar på de mest populära platserna. Ett exempel på detta är Alicanteprovinsen på Costa Blanca. Hälften av köparna är nu utländska, de flesta betalar kontant. Det förutspås att de 10.000-15.000 osålda bostäderna kommer att säljas inom ett och ett halvt år.

LÄGRE AVGIFTER: På grund av prisfallet vid köp av en fastighet i Spanien har också avgifterna minskat. Notarie och register avgifter samt avgifter för myndigheter och advokater har alla sjunkit eftersom de i de flesta fall är knutna till inköpspriset för en fastighet.

BLOMSTRANDE TURISM: Turistsiffrorna stiger årligen i Spanien. Från januari till augusti 2014 besökte mer än 45 miljoner turister Spanien, som satte ett nytt rekord för landets turistindustri. Det innebär att uthyrning av lägenheter är en stor möjlighet för många köpare att få avkastning på sina investeringar när de inte använder den.

 

Statistik från ministeriet för offentliga arbeten visar att försäljningen av spanska fastighet nu otvivelaktigt återhämtar sig. Enligt ministeriet är det 12,1% ökning på årsbasis under andra kvartalet 2014 vilket motsvarade totalt 91.338 försäljningar under perioden.

Detta är det högsta antalet försäljningar i ett andra kvartal sedan 2010. 84,3% av försäljningen (77.042) var återförsäljning medan resterande 15,7% (14,296) var nybyggda. Återförsäljning är upp 15% på årsbasis, medan nybyggda försäljning är ned 1,5%. Nästan alla regioner i Spanien visade ökad försäljning för andra kvartalet med ett undantag av regionen La Rioja där försäljningen sjönk något.

Statistiken ger mer bevis för att backa upp påståendet att den spanska fastighetssektorn nu är förbi sin värsta kris.

Spansk byggstatistik fortsätter att förbättras. De senaste månaderna har byggsektorn blivit en av de snabbast växande i Europa. Denna trend fortsatte i juli då byggverksamheten ökade med 11,6% på årsbasis vilket var den tredje högsta ökningen i Europa för månaden.