Här är några exempel:

1. Fortkörningsavgift om man överskrider fartgränsen med bara 1 km/tim! På vissa motorvägar har hastighetsgränsen höjs
från 120 kph till 130 kph, men i många städer har hastighetsgränsen sänks från 30 km/tim till 20 km/tim.
2. Om Guardia Civil ser ett trafikbrott kan de notera fordonets registreringsnummer, och detta är det tillräckliga bevis för
att  åtala. De behöver inte stoppa fordonet.
3. Minst böter på 1.000 euro kommer att krävas av förare som ertappas köra rattfull med dubbla gränsvärdet eller högre
eller återfall i rattfylleri, och förare som är påverkade av droger.
4. Guardia Civil kan beslagta fordon med barn som passagerare utan godkända bilbarnstolar.

5. Man måste noga följa de regler om var barnen ska sitta i bilen (beroende på ålder/längd ), annars riskerar föraren höga
böter.
6. Cyklister under 16 år måste bära hjälm.

7. Förarna har mycket högre ansvar för att garantera säkerheten för cyklister i alla åldrar.

8. Fartkamera/radarvarnare är förbjudna .

9. Ett EU-direktiv ska genomföras så att trafikbrott som begåtts i ett EU-land rapporteras till EU-registreringsland för det
aktuella fordonet.
10. Mycket striktare regler genomförs för den spanska registreringen av utlandsregistrerade fordon körs i Spanien.

Källa: http://legal4spain.com/blog/09.05.2014