Sju procent av de svenska medborgarna bor utomlands. Det är över 660.000 svenskar. Det är föreningen Svenskar i världen som ligger bakom undersökningen där man vänt sig till flera myndigheter, Svenska kyrkan och andra instanser för att få fram en siffra på svenskar som bor utomlands mer än sex månader per år.

Och Spanien ligger på andra plats med 90.000 svenskar efter ettan USA med 150.000. Även i Storbritannien och Norge bor det 90.000 svenskar.

Det är framför allt klimatet och det sociala livet som lockar när svenskar söker sig utomlands.

Svenska regeringen borde se dem som en resurs för Sverige. Alla de här människorna har med sig en bild av Sverige som de förmedlar, säger Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare i Svenskar i världen, en organisation som företräder utlandsboendes intressen och som ligger bakom studien.

Här bor flest svenskar
USA 150 000
Storbritannien 90 000
Spanien 90 000
Norge 90 000
Frankrike 30 000
Tyskland 23 000
Thailand 20 000
Finland 15 000
Danmark 15 000
Italien 12 000
Australien 11 000
Schweiz 10 000
Belgien 10 000
Kanada 7 000
Nederländerna 6 500
Chile 5 000
Kina 4 000
Israel 4 000
Förenade arabemiraten 4 000
Brasilien 4 000
Österrike 3 500
Källa: Svenskar i världen. Beräknat 2014–15.

22.06.2015

Utdrag från Svenska Magasinet