fre, 2013-01-25 08:56 — T Colling Under flera månader har det skrivits i pressen och på lokala internetforum om människor som har fått sina hälsokort (SIP) indragna. Detta har skett till följd av lagen som infördes i april förra året och som är utformad för att säkerställa hållbarheten i det nationella socialförsäkringssystemet genom att säkerställa att de som har tillgång till SIP-kort uppfyller de nödvändiga villkoren. Som ett resultat av detta har det skett en utbredd granskning av register och alla som visar att kortinnehavaren inte har rätt dokumentation har resulterat i uppsägning av ett kort. De viktigaste kraven för att erhålla ett SIP-kort är att en person är bosatt i Spanien och antingen få en pension eller betalar till det sociala systemet i Spanien antingen genom att vara egenföretagare eller arbetstagare. Tillämpningen av lagen har haft en betydande inverkan på flera invandrargrupper och många omfattas inte längre av det nationella hälsovårdssystemet. Men granskning av journaler har utvidgats till alla kortinnehavare inklusive de från EU. Det verkar som om det, i många fall, antingen inte är så att hevistkravet uppfyllts eller registrerats på ett felaktigt sätt. Detta har påverkat både de som inte officiellt kvalificerar sig för sjukförsäkringskort och de som uppfyller kraven för hälsokort men av någon anledning har uppgifter som är ofullständiga. Enligt uppgifter från ett antal läsare ringer vårdcentralen upp dem för att berätta för dem om annullering av deras kort och i andra fall har de upptäckt det vid besök på sitt lokala hälsocentrum eller på apoteket när man försökt få ut återkommande recept. Det totala antalet kort i Torreviejaområdet som annulerats uppgår enligt rapporter till 14.000. De som vet med sig att de uppfyller kraven men ändå fått sitt kort annulerats bör besöka sin vårdcentral för att komplettera med korrekta uppgifter. Paul Mutter Bilder: 14.000 Hälsokort indragna i Torreviejaområdet